FINANCIËLE DIENSTEN

In een evenement gaan gelden om, dat deze transparant en goed beheerd moeten worden spreekt voor zich.

Praktisch is er, zeker in de beginfase van een evenement, meer aandacht voor het evenement dan voor de financiele begeleiding er omheen. De goede bedoelingen zijn er wel, maar wat er allemaal op je af komt is vaak niet te overzien.

Wat voor komt is dat de gelden zomaar bij "iemand" in bewaring worden gegeven. Het hoeft niet, maar dit kan gelijk het einde betekenen van je evenement.

Wanneer je een evenement start kan het ook zijn dat je een beginkapitaaltje nodig hebt om de eerste rekeningen tijdelijk mee te betalen. 

Afhankelijk van het succes van een evenement kan het zijn dat het evenement een vervolg krijgt, of juist helemaal niet. Met name in het laatste geval is het zonde om te investeren in zaken die veel administratieve energie kosten.

 

Activate & Exposure kan je bij dit soort situaties ondersteunen door:

- Bieden van een (tijdelijke) rechtspersoonlijkheid

- (Tijdelijk) beheer van de gelden

- (Co)financiering opstartkapitaal

- Incasso deelnemers

- Betaling rekeningen

- Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Evenementen

Activate & Exposure ondersteunt evenementen en activiteiten die de leefbaarheid bevorderen. Afhankelijk van de vraag wordt de bijdrage daarin bepaald...

Lees meer

Organisaties

Soms kom je letterlijk wat handjes tekort bij de organisatie van een evenement. Zoek contact met anderen en gelijkgestemden die je kunnen helpen.....

Lees meer

Diensten

Iedereen die iets wil organiseren heeft wel eens iets dat hij of zij net niet weet. Wij kunnen je verder helpen in de organisatie...

Lees meer